Villa Skjold        
Trykk på knapp for ønsket informasjon på fam. Skjolds hjemmesider

Beskrivelse av noen turer i Kjekstadmarka og Vestmarka og Finnemarka B, 1. juli 2010
Tur
nr

Utgangspunkt

Type
Tot
lengde
Sum
stigning

Høy-
este
pkt.
Ved referansepunkt
Len-
gde
Refer-
anse-
punkt
Posisjon
høyde
1
Kjekstadmarka P-plass
ved den gml. ridebanen
ved 3. avd., Dikemark
Rundtur delvis


5,8km
185m


355moh
N59°47’10" E10°22’35" 248moh
2,0km
Småvannsbu
N59°47’07" E10°23’08" 336moh
2,6km
Verksmåsan NW
N59°47’06" E10°23’29" 354moh
3,1km
Verksmåsan SW
N59°47’27" E10°22’48" 274moh
4,4km
Heggedalsmyr
N59°47’50" E10°22’27" 200moh
5,1km
Stinaløkka
N59°48’04" E10°22’03" 197moh 5,8km
P-pl. 3 avd. Dikemark
2
Kjekstadmarka P-plass
ved den gml. ridebanen
ved 3. avd., Dikemark


Rundtur delvis


9,3km


354moh
N59°47’16" E10°22’26" 240moh 1,6km
Småvanna
N59°47’10" E10°22’35" 248moh 2.0km
Småvannsbu
N59°47’07" E10°23’08" 336moh 2,6km Verksmåsan NW
N59°47’06" E10°23’29" 354moh 3,1km Verksmåsan SW
N59°46’54" E10°24’26" 257moh
5,3km
Plankedalen
N59°47’07" E10°23’08" 336moh 6,5km
Verksmåsan NW
N59°47’06" E10°23’29" 354moh 7,0km
Verksmåsan SW
N59°47’27" E10°22’48" 274moh 8,1km
Heggedalsmyr
N59°47’50" E10°22’27" 200moh 8,8km
Stinaløkka
N59°48’04" E10°22’03" 197moh 9,3km
P-pl. 3 avd. Dikemark
3

Gjellebekk
P-plassRundtur

6,3km

197m


320moh


N59°47’31" E10°17’12" 249moh
1,7km
Braastad åsen
N59°42’25" E10°17’13" 252moh
1,9km
Nilsekollen
N59°47’28" E10°17’57" 322moh
3,2km
Skakkleivåsen
N59°47’39" E10°18’09" 282moh
3,7km
Solstadsetra
N59°47’44" E10°18’43" 234moh
4,4km
Reistadvollen
N59°47’49" E10°18’04" 216moh
5,1km
Søvollen
N59°48’22" E10°17’54" 224moh
6,3km
P-pl Gjellebekk
4
Kraft P-plassRundtur11,4km425moh


N59°50’13" E10°16’51" 425moh
850m
Glassåsen
N59°51’08" E10°18’05" 410moh
2,9km
Oppsalseter
N59°51’37" E10°18’28" 380moh
3,9km
Haukeliseter
N59°52’12" E10°19’37" 255moh
5,6km
Asdøltjern (via Klunken)
N59°51’23" E10°19’29" 375moh
7,2km
Heiahytta
N59°50’53" E10°19’06" 425moh
8,2km
krysset ved Bøsetra
N59°50’35" E10°18’53" 355moh
8,9km
Brenna
N59°50’03" E10°18’05" 305moh
10,4km
Rotua
N59°49’49" E10°17’54" 340moh
11,4km
Kraft P-plass
5
Solli gård


Frem og tilbake3,8km
450moh
N59°51’14" E10°20’46" 430moh
0,6km
Vestlia
N59°50’45" E10°21’28" 450moh
1,9km
Hovdehytta
N59°51’14" E10°20’46" 430moh
3,3km
Vestlia
N59°51’00" E10°20’27" 385moh
3,8km
Solli gård
6


Solli P-plass


Delvis rundtur


13,3km


430moh
N59°51’00" E10°20’27" 385moh
0,5km
Solli gård
N59°51’14" E10°20’46" 430moh
1,1km
Vestlia
N59°51’27" E10°21’39" 380moh
2,4km
Furuåsen lysløype
N59°52’05" E10°21’42" 315moh
3,5km
Sandungen sør
N59°52’53" E10°21’52" 315moh
5,9km
Sandungen nord
N59°53’33" E10°21’49" 362moh
7,1km
Øyvann øst
N59°52’17" E10°21’15" 315moh
10,0km
Sandungen vest
N59°52’06" E10°20’47" 335moh
10,6km
Marimyr (Stormyr)
N59°51’51" E10°20’11" 333moh
11,3km
Myggheim
N59°50’50" E10°20’25" 340moh
13,3km
Solli P-plass
7

Solli P-plass

Delvis rundtur
13,8km
277m

420moh

N59°50’50" E10°20’26" 387moh
0,5km
Solli gård, ovre grinda
N59°51’27" E10°21’39" 420moh
2,2km
Krysset vei/sykkelvei
N59°52’03" E10°21’41" 325moh
3,3km
Sandungen syd
N59°35’33" E10°21’49" 387moh
6,7km
Øyvann
N59°53’24" E10°22’12" 439moh
7,5km
Haveråsen
N59°52’53" E10°21’52" 327moh
8,9km
Sandungen nord
N59°52’17" E10°21’14" 327moh
10,6km
Sandungen vest
N59°52’06" E10°20’46" 346moh
11,1km
Marimyr
N59°51’52" E10°20’16" 344moh
11,9km
Myggheim
N59°50’50" E10°20’27" 340moh
13,8km
Solli P-plass
8
NaKuHel Sem


Rundtur


8,6km
296moh
N59°51’14" E10°25’17" 150moh
870m
Tangen
N59°52’02" E10°25’45" 170moh
1,4km
Stikryss (mot Djupedalsåsen)
N59°52’35" E10°26’23" 174moh
2,5km
Pålsbråtan
N59°52’18" E10°26’16" 187moh
2,9km
Ormerud
N59°52’43" E10°25’05" 296moh
4,0km
Gupu
N59°51’59" E10°24’51" 184moh
5.5km
Svensrud
N59°51’35" E10°24’39" 169moh
6,3km
Tveiter gård
N59°51’48" E10°25’12" 148moh
7,1km
Hajem Ø
N59°51’24" E10°26’03" 165moh
8,6km
NaKuHel Sem
9

NaKuHel SemRundtur


7,1km
440m

349moh

N59°51’57" E10°25’45" 120moh
1,0km
Tar inn på sti fra Hajemveien
N59°52’04" E10°25'45" 150moh
1,4km
Stikryss mot Djupedalsåsen
N59°52’01" E10°26'09" 318moh
1,8km
Djupedalsåsen
N59°51’41" E10°26'39" 349moh
2,7km
Skaugumsåsen
N59°52’17" E10°27'02" 250moh
3,8km
Grosethkollen
N59°51’24" E10°26’03" 165moh
7,1km
NaKuHel via Åstad
10
NaKuHel Sem
Rundtur

13,7km

437m

292moh
N59°52’04" E10°25’45" 120moh 1,4km
Stikryss (mot Djupedalsåsen)
N59°52’35" E10°10’26" 174moh
2,1km
Stikryss v/Pålsbråtan
N59°52’49" E10°26’14" 180moh
2,5km
Sti/vei X v/Ormerud
N59°53’04" E10°25’39" 217moh
3,3km
Vestmarksetra P.pl (Svafoss)
N59°52’56" E10°27’18" 284moh
3,8km
X v/Askersetra
N59°52’54" E10°24’33" 254moh
4,5km
Furuholmen
N59°53’24" E10°23’34" 285moh
5,5km
Persbånn
N59°53’29" E10°22’33" 292moh
6,6km
X Sti/gresskledd vei
N59°53’09" E10°22’35" 280moh
7,1km
Ut på asfaltert vei
N59°52’46" E10°22’17" 333moh
7,8km
Sandungen nord
N59°52’17" E10°23’25" 348moh
9,4km
Tveitersetra
N59°51’59" E10°24’33" 230moh
10,8km
Mobråtan
N59°51’36" E10°24’43" 170mok
11,5km
Tveter gård
N59°51’24" E10°26’03" 165moh 13,7km
NaKuHel
11

Spiraltoppen, FinnemarkaDelvis rundtur
18,4km
554moh
N59°45’49" E10°12’26" 267moh
1,3km
Stronghytta
N59°45’46" E10°11’35" 223moh
2,5km
Krysset Årkvisla, Spiraltoppen
N59°46’09" E10°10’00" 316moh
4,2km
Landfalltjern, øst (demning)
N59°47’15" E10°07’59" 465moh
7,4km
Tverken kapell
N59°48’16" E10°08’10" 554moh
9,8km
Skimten
N59°47’16" E10°08’03" 452moh
11,9km
Tverken
N59°47’05" E10°08’15" 415moh
12,3km
Steinkjærringa
N59°46’45" E10°08’28" 398moh
13,1km
Ballklubb hytta
N59°46’18" E10°09’58" 347moh
14,9km
Landfallhytta
N59°45’51" E10°10’48" 226moh
16,3km
Stiboltkrysset
N59°45’51" E10°10’48" 223moh
17,0km
Krysset Årkvisla, Spiraltoppen
N59°45'10" E10°12’07" 201moh
18,4km
Spiraltoppen
12

Eiksetra, Finnemarka

Rundtur

8,6km


554moh

N59°48'55" E10°06’16" 400moh
1,4km
Løken
N59°48'44" E10°06’53" 502moh
1,9km
Vakkerfjellheia
N59°48'31" E10°07’01" 505moh
2,6km
Vakkertjern
N59°48'31" E10°07’01" 525moh
4,5km
Tverråsen
N59°48'31" E10°07’01" 520moh
6,2km
Tjuvtjern
N59°48'16" E10°08’10" 554moh
6,5km
Skimten
N59°49'08" E10°07’41" 380moh
8,6km
Eiksetra
13
Eiksetra, Finnemarka

Rundtur


12,9km


484m


554moh
N59°48'55" E10°06’16" 400moh 1,4km
Løken
N59°48'44" E10°06’53" 502moh 1,9km
Vakkerfjellheia
N59°48'31" E10°07’01" 505moh 2,6km
Vakkertjern
N59°48'31" E10°07’01" 525moh 4,6km
Tverråsen
N59°48'16" E10°08’10" 554moh 4,6km
Skimten
N59°48'05" E10°08’35" 336moh
5,1km
stikryss før Skimtvann
N59°48'30" E10°09’09" 523moh
6,1km
Stikryss Storsteinsfjell/Eiksetra
N59°48'36" E10°10’17" 540moh
7,3km
Storsteinsfjell varde
N59°48'20" E10°10’30" 522moh
7,9km
Utsikten
N59°48'36" E10°10’17" 540moh
8,3km
Storsteinsfjell varde
N59°49'18" E10°10’17" 339moh
10,2km
Eggevollen
N59°49'08" E10°07’41" 380moh
12,9km
EiksettraE-mail E-post til fam. Skjold